Examination of Dental Tissue and Evaluation of Follow-up Methods in TEM

Dental pulpa kök hücreleri (DPSC’ler) rejeneratif tıp temelli tedaviler için giderek daha fazla savunulmaktadır. Bununla birlikte, DPSC alt popülasyonlarının genotipik / fenotipik özelliklerinde, terapötik potansiyellerini etkileyen önemli heterojenite mevcuttur. Çoğu çalışma, 2D kültür yaklaşımlarını kullanarak DPSC heterojenliğini oluşturduğundan, heterojen DPSC proliferatif ve kasılma / yeniden modelleme yeteneklerinin, in vitro olarak 3D tip I kolajen jellerde dahada belirgin olup olmadığını araştırılmıştır. Yetişkin insan diş özü kök hücreleri (DPSC’ler), klinik kullanım için etkili rejeneratif tıp temelli tedavilerin geliştirilmesinde canlı bir mezenkimal kök hücre (MSC) kaynağı olarak giderek daha fazla karakterize edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu kitapda yapılan değerlendirmeler neticesinde diş dokusunun TEM ‘deki metodların değerlendirmesi ve araştırması yapılmıştır.