FİZYOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Fizyoterapi dünyada ilk olarak ortopedik rahatsızlıkları gidermek amacıyla uygulanan egzersiz, masaj, sıcak ve soğuk uygulamalarını içeren bir sağlık hizmet dalı olarak doğmuştur. Günümüzde ise fizyoterapi ile ilgili bilgi birikiminingenişlemesi, uygulama alanlarının çeşitlilik kazanması ve teknolojik gelişmeler ile fizyoterapi içeriği ve kimliği de buna paralel olarak değişmiştir. Dünyada bugün fizyoterapi alanında yapılan araştırmalar hız kazanmış ve eski fizyoterapi yöntemlerinin etkinlikleri tartışılır hale gelmiş ve bazı alanlarda daha etkin ve daha verimli fizyoterapi yöntemlerikeşfedilmiştir.