SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Hızla gelişen teknoloji, dünya genelinde hızla artan küreselleşme ve iletişimdeki bilgi transferinin ilerlemesi gibi faktörler, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık bilimlerinin tüm alanlarını da önemli derecede etkilemektedir. Kendi bilim alanı içerisinde gelişmeye çalışan sağlık bilimleri, dünya genelindeki bu hızlı gelişmeler karşısında artık diğer bilim dalları ile etkileşim içerisine girmiştir. Koruyucu hekimlik uygulamalarından, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi hizmetlerine kadar sağlık hizmetlerinin tüm alanlarında teknolojik yenilikler ve küresel bilgi alışverişi artarak devam etmekte ve insan sağlığının gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.