FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN HAYVANCILIK DENEMESİNE UYGULANIŞI

Bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak karmaşık yapıdaki problemlerin çözümünde, tek boyutlu veya değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan araştırmalarda birden fazla değişkene ait verilerin elde edilmesi durumunda, bu verilerin analizinde tek değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada çok değişkenli istatistik yöntemleri içerisinde yer alan faktör analizi yöntemleri detaylı bir şekilde incelenerek hayvancılık denemesine uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın faktör analizi yöntemleri konusunda bilgi eksikliğini gidermesi ve hayvancılık araştırmalarında kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.