TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE (1920-1938)

İnsan sağlığı, kişinin en önemli sermayesi ve onun değerli varlığıdır. Refah, mutluluğun temelidir. Sağlıksız insan; huzursuzdur, ızdırap, endişe ve üzüntü içindedir. Hayatı, geleceği tehlike altındadır. Yaşamaktan zevk almaz ve dünya nimetlerini gereği gibi tadamaz. Dünyaya hükmeden Sultan Süleyman’ın “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü, sağlığın değerini anlatan en bilinen vecizelerdendir. Gerçekten sıhhat üzerinde daha değerli bir şey yoktur. Toplumun sağlığı, kişinin sağlığı kadar önemli bir değerdir. Bu sağlığı korumak ve yükseltmek devletin baş görevidir. Toplum sağlığı devletin en büyük sermayesi olmuştur. İnsanoğulu dünya yüzünde var olduğu günden beri sağlığını korumuş ve hastalandığı zaman iyi olmak için kendisini tedavi etmiş ya da ettirmiştir. Böylece koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri insanlıkla birlikte var olmuş ve zamanla gelişmiştir.