FARKLI YÖNLERİYLE LAHANAGİLLER ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Dünya üzerinde geniş bir yayılım alanı gösteren lahananın anavatanı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Rus araştırıcı Zhukovsky lahananın anavatanının Van yöresi olduğunu ve dünyanın en büyük baş lahanalarının bu bölgede yetiştirildiğini bildirmiştir. Diğer araştırıcılar ise lahananın anavatanının Akdeniz Bölgesi olduğunu belirtmişlerdir. Lahana grubu sebzeler buradan dünyanın diğer bölgelerine yayılış göstermiştir. Bu konuda farklı görüşler olsa bile, yabani formlu lahana, Brassica oleraceae var. sylvestris’tir. Diğer lahana grubu sebzeler, bu yabani türün değişime uğraması sonucunda meydana geldiğini ve iki bin yıl önce kültüre alındıkları tahmin ediliyor.