ÇANAKKALE’DE ÇELTİK YETİŞTİRİLEN ALANLARDA BULUNAN ZARARLI VE FAYDALI BÖCEK VE YABANCI OT TÜRLERİ

Çeltik dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarınından fazlasını besleyen en önemli tarım bitkilerinden biridir. Ülkemizde en fazla çeltik üretimi Çanakkale’nin de içinde bulunduğu Marmara ve Ege bölgesinde yapılmaktadır. Dünya nüfusundaki artış bu şekilde devam ederse 10- 15 yıl sonra çeltik üretim alanları hem dünyada hem de ülkemizde %50 oranında artırılması gerekmektedir (Anonim, 2018). Bu denli önemli olan bitkinin ekim alanlarının artırılmasının yanında üretim miktarlarının artırılması ve ürün kayıplarının da en düşük seviyeye indirilmesi gerekmektedir.

ÇANAKKALE’DE ÇELTİK YETİŞTİRİLEN ALANLARDA BULUNAN ZARARLI VE FAYDALI BÖCEK VE YABANCI OT TÜRLERİ

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ BABOO ALİ
  • PROF. DR. AHMET GÖKKUŞ
  • PROF. DR. RAMAZAN ÇAKMAKÇI
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT ALATÜRK
  • ISBN:978-605-7811-78-3