Tarımsal Üretime Makro Bakış

Dünya nüfusunun giderek artması ve küresel ısınmaya paralel olarak iklim değişikliği gıdaya olan yönelimi artırmış ve stratejik sektör olan tarımsal üretimi önceliklerinin en başına koymuştur. İnsanlığın ilerleme kaydettiği her alanda stratejik başlangıç olan tarım, ticaret ve ticaret yollarının önemini arttırarak ülkelerin güvenliklerinin temel belirleyicisi tarımsal üretim olmuştur. Tarım hem üretici hem tüketiciler üzerinde önemli ekonomik etkiye sahip stratejik bir sektördür. Küresel ölçekte insan yaratıcılığının yönü neredeyse bin yıllar boyunca tarımın geliştirilmesi için teknolojik gelişme esaslı olarak katkıda bulunmuştur. Tarım geçmişte olduğu gibi bugünde stratejik konumunu devam ettirmeye ve insan yaratıcılığının ilerlemesinde tetikleyici bir rol oynamıştır.