FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİ VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ

Bilim ve teknolojinin gün geçtikçe hızla değiştiği günümüz dünyasında, bu gelişime uyum sağlayabilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi giderek önemli olmaktadır. 21. yüzyıl becerileri bireyin bilim ve teknolojinin ilerlediği günümüzde, başarılı olabilmeleri için sahip olması gereken üst düzey düşünme yeteneği, öğrenme yeteneği ve kapsamlı duyuşsal özellikleri kapsamaktadır. Öğrencilerin 21. yüzyıla uyum sağlamaları için sahip olmaları önerilen bu beceriler, P21 (Partnership for 21st Century Learning [P21], 2015), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (The Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2005) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2011) gibi birçok kurum ve kuruluşlarca farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Bu kitapta farklı tanım ve sınıflandırmaları olan 21. yüzyıl becerileri, Fen Bilimleri öğretmenlerinin gözünden ele alınacaktır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda (2018), alana özgü beceriler başlığı altında bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve mühendislik ve tasarım becerileri yer almaktadır. Yaşam becerileri ve mühendislik ve tasarım becerileri olarak ele alınan beceriler, 21. Yüzyıl becerileriyle örtüşmektedir. Bu açıdan öğretim programını doğru anlayan ve uygulayan bir fen bilimleri öğretmeninin bu becerilere yönelik farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir.