FEN BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Bu kitabı yayına hazırlamaktaki amacımız, bilimin farklı alanlarında akademik çalışmaları ve bulguları bir araya getirerek bu çalışmalardan elde edilen sonuçların bilim dünyasına aktarmaktır. Böylece gelecekteki çalışmalara atıfta bulunarak yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Disiplinler arası alanlardaki çalışmalardan oluşan bu kitap öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların gelişimine ve çalışmalarına katkı sağlayacağın düşünülmektedir.