FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ve YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Fen eğitiminde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilen Türkiye’de, hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının dikkatini çeken yeni öğretim yaklaşımları bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla alan eğitimi uzmanları tarafından hazırlanan bu kitap, öncelikle fen öğretiminde son dönemde yaygınlaşan teknik ve teknolojilere odaklanmaktadır. STEM eğitiminde eğitsel robotik uygulamaları, fen eğitiminde anlam oluşturma sürecinde sınıf etkileşimleri, teknolojinin fen eğitimine katkısı, teoriden uygulamaya mühendislik tasarım temelli fen eğitimi, artırılmış gerçeklik teknolojisi, tersyüz edilmiş sınıf modeli ve harmanlanmış öğrenme gibi güncel yaklaşımların teorik bilgileri ve örnek uygulamaları kitapta sunulmaktadır.