TARIMDA İYİLEŞTİRMELER

Hızla artan dünya nüfusunun, özellikle beslenme başta olmak üzere değişik ihtiyaçlarının sınırlı bir üretim alanından karşılanması günümüz koşullarında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kurak ve yarı kurak koşullarda kullanılan alanların bir kısmının işlemeli tarıma uygun olmaması sorunun ayrı ve daha ciddi bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu durumda sınırlı bir üretim alanından yeterli bir üretimin yapılması, birim alan üretiminin yani verimin artırılmasını zorunlu kılmaktadır.

TARIMDA İYİLEŞTİRMELER

ISBN: 978-625-367-316-1