FETHİYE’NİN DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Fethiye’nin Doğal ve Kültürel Özelliklerinin Turizm Üzerine Etkilerinin Araştırılması başlığı ile hazırlanan bu çalışma yerel halkile yapılan görüşmeler ile birlikte Fethiye ilçesinde var olan ve yerel halk tarafından var olabileceği düşünülen alternatif turizm çeşitleri, Fethiye’nin turizm potansiyeli üzerine hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümü kapsamında Fethiye ilçesinde bulunan turistik değerler belirlenmiş gerekli alanyazın çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü için ise Fethiye ilçesinde bulunan yerel yönetim idarecileri, esnaflar, turizm sektöründe bulunan çalışanlar ve işyerleri ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, görüşme formları ile kayıt altına alınarak istatistiksel analizlere katılmıştır. Yapılan görüşmeler etik sırasında ve sonrasında etik kurallar gereği hiçbir katılımcının kişisel bilgileri paylaşılmamıştır ve analizler sırasında katılımcılara birer kod verilmiştir. Elde dilen veriler sonucunda yerel halkın özellikle altyapı ve üstyapı yatırımları ile birlikte otopark sorununa dikkat çektiği görülmüştür. Ayrıca halkın turizmin 12 aya yayılması için ortak bir düşünce sundukları ve turizmin Fethiye’nin doğal ve kültürel değerlerine zarar vermediği düşüncesine sahip oldukları saptanmıştır.