GIDA BİLİMİ VE GASTRONOMİ -I

Gıda bilimi ve gastronomi alanlarının ortak noktaları “Gıda”dır. Gıdalar yaşamın devamı için elzemdir. Fakat gıdalar sadece temel ihtiyaçları gidermekle kalmaz, insanların sağlıklarını ve yaşam kültürlerini de etkiler. Son yıllarda artan nüfus, kuraklık, sel gibi küresel iklim değişiklikleri ve deprem gibi afetlerin sebep olduğu gıda kaynaklarında azalma, teknolojik gelişmeler ve sağlık sektörünün de doğal gıdalara yönelimi ile gıda güvenliği, sağlıklı beslenme, gastronomi konularının önemi artış göstermiştir.

GIDA BİLİMİ VE GASTRONOMİ -I

ISBN: 978-625-367-013-9