FİJİTAL PAZARLAMANIN ABC’Sİ

Pazarlama stratejileri bulunduğu çağa göre farklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Bu durum gelişen teknoloji ile eş zamanlı olarak değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Geleneksel pazarlama kavramı gelişen ve dönüşen Dünya’da dijital platformlara taşınmaya başlamıştır. Hal böyle olunca geleneksel pazarlama ve dijital pazarlamayı karşı karşıya getirmemiş aksine iç içe geçirmiş bir vaziyet almasını sağlamıştır. Pazarlamanın geleneklerinden caymayan ancak günümüz modern tekniklerinden de geri kalmayarak bir harman meydana gelmiştir.Geleneksel yani fiziksel pazarlamanın yanına dijital pazarlama eklenmiş her biri ayrı ayrı ele alınırken zamanla birleşmiş ve bir arada icra edilmeye başlanmıştır. Fiziksel+Dijital=Fijital işte “Fijital” kelimesinin kökeni bu iki kavramın bilemişi sonucunda doğmuştur. Fijital özünde de hem fiziksel hem de dijital pazarlama kavramlarını ve gereksinimleri barındırır. Dijitalleşen dünyamızda geçmişi tamamen silmeden yeni Dünya düzenine uyum sağlayan bu harman kavram gelecekte pazarlama stratejilerinin tamamını kapsayan bir yapıya sahip olacaktır. Pazarlama özünde geleneksel yani fiziksel pazarlamayı taşısa da gelişen teknoloji ile birlikte dijital platformlara hızlı bir giriş yapmıştır. Ödeme yöntemleri, görüntüleme yöntemleri, kullanıcı deneyimleri, oluşan talep ve arz vs neredeyse tüm ticari hayat ve pazarlama bu dönüşümlere uğramış ve sonucunda geçmişten kopmadan geleceğe bir adım olarak ortaya bu bileşim kavramı çıkmıştır. İşte “Fijital pazarlama” geçmişten gelen deneyimleri geleceğe aktaran bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. VR gözlükler, app uygulamaları, 3D görseller, web siteleri, akıllı cihazlar(saat, telefon,tablet,pc vb) kullanıcıların bulundukları konumdan ayrılmadan ürün deneme ve satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Kullanıcıların sanal ortamlardaki deneyimleri satın alma alışkanlıklarına dönüşmeye başlamış ve pazarın büyük bölümünde yerini almıştır. Yeni medya portalları dijitalleşme sürecini hızlandırmış bununla birlikte dijital pazar genişleyerek dijital pazarlamayı geleneksel pazar kadar büyütmüştür. Büyüyen bu dijital pazar fiziksel pazarlama geleneklerini de kullanarak orata Fijital pazarlamayı çıkarmıştır.

 

ISBN: 978-625-6955-21-9