SEÇİLMİŞ AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKE ANAYASALARINDA EĞİTİM HAKKI

Her toplum kendi varlığını devam ettirme, kendi geleceğini planlama, gelecek kuşaklara bilgi birikimlerini ve kültürlerini aktarma, kısacası kendini yeniden inşa etme ihtiyacı içerisindedir. Toplum, bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli sosyal kurumlar oluşturmuştur. Oluşturulan bu sosyal kurumların birisi de toplumun toplum olma bilincini yansıtan, toplumun değerlerini bir sonraki kuşaklara aktaran okuldur.