FİLYOS DELTASI KUMUL VEJETASYONU

Dünya’da ve ülkemizde dar bir alanda yer alan kıyılar, geçmişten günümüze değin en çok yerleşilen alanlar içerisinde yer almaktadır. Kıyılarda iklim koşullarının ılıman olması, geniş bir bitki ve hayvan florasına sahip olmasının yanında ekonomik ve sosyal alanlar içinde büyük önem taşımaktadır. Ancak günümüze kadar nüfusun hızla artması kıyılarda yerleşmelerin, istihdam alanlarının açılmasına ve ekolojik bozulmanın hızlanmasına neden olmaktadır. Ülkemizin kumulları içerisinde yer alan Filyos kumulları çalışmanın ana sınırlarını oluşturmaktadır. Filyos kumullarının jeolojik, jeomorfolojik, iklim ve kumul bitkilerinin varlığı doğal ortam ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Ayrıca çevresel müdahaleler ile meydana gelen ekolojik bozulmaların kumul bitkilerine etkileri üzerinde durulmuştur. Dünyada doğal unsurların tamamı birbirini destekler tıpkı zincir halkaları gibi birindeki herhangi bir bozulma diğer halkaları da etkilemektedir.