ÖRGÜTSEL İKLİM

Her insanın bir kişiliği, karakteri olduğu gibi örgütlerinde kendine has iklimi bulunmaktadır. 1900’lü yıllardan itibaren ele alınmaya başlanılan örgüt iklimi kavramı günümüze kadar çağın gereklilikleri ve gelişmelerine göre değişerek gelmiştir. Bu değişim ve gelişime uyum sağlamak örgütlerin rekabet edebilme, süreklilik arz edebilme ve ortalama üzerinde kar elde edebilme açısından oldukça önem arz etmektedir. Örgüt iklimi kavramı da tam bu notada önemini ortaya çıkarmakta ve hem yöneticiler hem de çalışanlar için mühim bir olgu olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Örgütün sahip olduğu iklim yalnızca örgütün kendisi ile ilgili değil aynı zamanda örgüt çalışanlarla da doğrudan ilgilidir. Çalışanların ortak hisleri ve algılarını ifade eden örgütsel iklim, çalışanların uyum sağlamasının gerektiği ve kendi aralarında dile getirmeseler dahi ortak bir algı ile hareket etmelerini sonucunu vermektedir.

ÖRGÜTSEL İKLİM

ISBN: 978-625-6955-92-9