FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN ESENLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

Sağlıklı bir yaşam tarzı, çeşitli zihinsel ve fiziksel sorunlardan kurtulma ihtiyacı ve sosyal kabul duygusu, modern insanı spor yapmaya iten faktörler arasındadır. Bu bağlamda “Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Algılanan Esenlik Durumlarının Değişmektedir” temel hipotezi kapsamında geliştirilen çalışma, spor yapan öğrencilerin bağımsız değişkenler üzerinde etkili olup olmadığını belirlenmesini amaçlamaktadır.