GÖRSEL MEDYANIN SPORDAKİ ŞİDDETTE ROLÜ

Günümüzde toplumdaki şiddet içerikli olay ve davranışların giderek artması ile beraber toplumdaki bazı kesimlerce sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının şiddet içerikli davranış ve olayları tetiklemedeki etkisi tartışılmaya başlanmıştır. Gelişen ve değişen dünya koşul, şart ve imkanlarında sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının toplumdaki etkisinin bilinmesinin yanısıra bireyin yaşam tarzı, davranışları, tutum ve değerleri ile birlikte ahlaki anlayış ve yaklaşımları üzerindeki etkiside bilinmektedir. Fakat sosyal medya ve kitle iletişim araçlarının davranışların şekillendirilmesinde nasıl bir etki ve yönlendirmeye sahip olması konusu hala tartışılmaktadır.