FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖR MODELİ İLE İNCELENMESİ

Sermaye piyasalarında finansal varlıklara yapılan yatırımların beklenen getirilerine karşılık kabul edilebilecek risk seviyesinin belirlenmesi yatırım kararının verilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısı ile risk ve beklenen getiri arasındaki ilişkinin somut bir şekilde ortaya konulması, finans literatüründe önemli bir sorun olarak geçmişten günümüze kadar sürmektedir. Finansal varlıklara yapılacak yatırımlarda risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ilk defa 1960’lı yılların başında Markowitz tarafından Modern Portföy Teorisi ile başlamıştır. Markowitz tarafından ortaya atılan bu yeni teorinin temel prensibi, portföy riski ile portföy getirisi arasındaki ilişkinin hesaplanmasıdır. Bu ilişki optimal portföyü oluşturabilmek için en önemli unsur olmuştur. Modern Portföy Teorisi’nden önce Geleneksel Portföy Teorisi’ne göre oluşturulan portföylerde risk ve getiri arasındaki ilişki ile ilgili sayısal verilere yer verilmemiştir. Bunun yerine ortalama getiriler dikkate alınarak portföy çeşitlendirilmesi yapılmıştır. Ancak, Geleneksel Portföy Teorisi’nin portföy oluşturma yöntemine çok sayıda araştırmacı tarafından eleştiriler yapılmıştır. Artan eleştiriler ile birlikte yeni bir portföy yönetimi yaklaşımı geliştirilmeye ve yeni modeller oluşturularak eski modelin eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. Ortaya atılan ilk model olan ve Markowitz tarafından ortaya konulan Modern Portföy Teorisi ileriki yıllarda ortaya konulacak yeni varlık fiyatlama modellerinin de temelini oluşturmaktadır.