GENÇ ERİŞKİNLERDE YÜZLERDEN DUYGULARI TANIMLAMA TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ

“Ne yapmayı istiyor ya da hayal ediyorsan, hemen yapmaya başla.
Cesaret; yetenek, güç ve hayallerden oluşmaktadır.

Johann Wolfgang Von Goetheİnsanlık tarihi boyunca duygular, insanların birbirleriyle kurdukları ilişkilerde ve sosyal yaşamlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Duygular ilk olarak insanların yüz ifadelerine yansımakta ve yüz bölgesi duyguların tanınmasında önemli bir role sahip olmaktadır. Duygusal yüz ifadeleri sözsüz iletişimin temel kısmını oluşturmakta ve bireylerin çevreleriyle iletişim kurmalarına aracılık etmektedir.