DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR

Davranışsal bağımlılıklar söz konusu olduğunda anlaşılması gereken birçok şey halen varlığını korumaktadır. Hatta davranışsal bağımlılıkları bağımlılık adı altında kabul etmeyen görüşler de mevcuttur. Fakat hem beyin ödül merkeziyle ilgili çalışmalar hem de psikoaktif maddelerin psikososyal tedavisinde kullanılan yaklaşımların etkili olması bağımlılık kategorisinde kabul görmesini güçlendirmektedir.