DİSIPLİNLERARASI UYGULAMALARLA VERİ ANALİZİ

Veriye dayalı karar vermenin vazgeçilemez hale geldiği günümüzde, veri analizi yaklaşımları bilim dünyasının önemli konularından olma özelliğini perçinlemiş bulunmaktadır. Veri bilimi; istatistik, bilimsel araştırma yöntemleri, bilgisayar bilimleri, veri madenciliği, yöneylem araştırması, yapay zekâ teknikleri, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi alanları bir araya getiren bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu alanlar kendi aralarında iç içe olmakla beraber farklı disiplinlerle de ortak çalışmaları çok yaygın hale gelmiştir. Disiplinler arası bir bilim dalı olan veri bilimi, sosyal bilimler, mühendislik ve doğa bilimleri, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri gibi birçok bilim dalı ile kesişmektedir. Bu anlamda; ekonometri, biyoistatistik, endüstri mühendisliği, aktüerya, görüntü ve ses işleme, sinyal işleme, jeoistatistik gibi alanlarda pek çok bilim insanı özgün çalışmalar ortaya koymakta, çeşitli sektörler de iş alanları oluşmaktadır.