GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Son yıllarda içinde bulunduğumuz çağın sosyokültürel ve eğitimsel paradigmalarının oldukça hızlı değişimine şahit oluyoruz. Bu hızlı değişim, algıları, tutumları, yaklaşımları ve bakış açılarını da sürekli değiştirmekte ve bizleri yeni ufuklara doğru yönlendirmektedir. “Gençlikten Yaşlılığa Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” kitabı, eğitim alanında lise öğrencilerinden yaşlı ebeveynlere kadar farklı yaş gruplarının çeşitli kavramlara yönelik görüşleri ve tutumlarını sergileyerek kapsamlı ve çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır. Bu kitap akademisyenlere, öğretmenlere, öğrencilere, araştırmacılara, uzmanlara, sosyal hizmet uzmanlarına ve diğer ilgili kişilere, eğitimin çeşitli alanlarında “öğrencilerin müzik kavramına ilişkin bilişsel yapıları”, “gençlerin sosyal medya tutum ve alışkanlıkları”, “okullarda örgütsel kültür”, “okullarda farklılıkların yönetimi” ve “yaşlı ebeveynlerin torun bakımına yaklaşımları” gibi oldukça ilgi çekici konularda önemli faydalar sunmaktadır. Eğitim bilimlerine yönelik bu çok disiplinli bakış açılarının, farklı araştırmalar için de önemli bir perspektif sağlayacağı düşünülmektedir.

GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. BEGÜM AYTEMUR
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. FATMA TEZEL ŞAHİN
 • DOÇ. DR. AHMET KAYA
 • DOÇ. DR. ŞEHRİBAN KOCA
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAFİZE ER TÜRKÜRESİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ KASIM KAYA
 • ÖĞR. GÖR. BETÜL KÜBRA ŞAHİN YONCA
 • ARŞ. GÖR. BÜŞRA AKYÜZ
 • Y. LİSANS ÖĞR. ELİF AKÇAÖZ
 • Y. LİSANS ÖĞR. GÜLLÜ ÖZDEMİR
 • ISBN: 978-625-7687-30-0