KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN EĞİTİME YANSIMASI

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Coğrafi Özellikleri ve Bu Özelliklerin Eğitime Yansıması” adını taşıyan bu çalışma Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans tezi olarak sunulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti stratejik konumu, mevcut coğrafi potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası yanısıra turizm olanakları ile hızlı ve dinamik bir yapıda gelişebilmesi için çeşitli avantajlara sahip olduğu hizmet kesiminde eğitimebüyük önem vermesi gerekmektedir. Öncelikli sektör olarak tanımlanan turizm ve ticaret sektörlerinden daha hızlı ve nitelikli gelişen eğitim sektörü, hizmet sektörü içinde itici bir güç oluşturma potansiyeline sahiptir.