GENEL MUHASEBE-1 UYGULAMALARI

Ülkemizde tekdüzen muhasebe uygulamaları ilk olarak kamu işletmelerinde başlamıştır. 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren ise özel işletmelere de tekdüzen hesap planı zorunluluğu getirilmiştir. Çalışmada tekdüzen muhasebe uygulamaları için yayınlanan 15 uygulama genel tebliği incelenmiş, bu tebliğlere göre örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Geliştirilen örnek uygulamalarda güncel vergi oranları ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmiştir.

GENEL MUHASEBE-1 UYGULAMALARI

  • DR. AYKAN COŞKUN
  • ISBN: 978-625-7562-29-4