GENEL MUHASEBE 1 UYGULAMALARI

Muhasebe gerek ticari işletmeleri, gerek mal veya hizmet üreten işletmeleri, gerekse yatırımcı, devlet… gibi üçüncü kişileri yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. İşletmelerin elde ettiği gelirleri, bu gelirlere ulaşması için yapması gereken giderleri ve maliyetleri vardır. Parasal nitelikteki işlem ve olaylardan kaynaklanan bu gelir ve giderlerin sınıflandırılarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Ülkemizde bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının tek düzen çerçevesinde kayıt altına alınması, mali tablolarla ilgili kişilere sunulan bilgilerin standart, kıyaslanabilir bir şekilde işletmenin mali durumunu yansıtması ve denetimi amacıyla tek düzen hesap planı hazırlanmıştır. Ülkemizde tekdüzen muhasebe uygulamaları ilk olarak 1972 yılında kamu işletmelerinde başlamıştır. 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren ise özel işletmelere tekdüzen muhasebe uygulamaları zorunluluğu getirilmiştir. Çalışmada, tekdüzen muhasebe uygulamaları için yayınlanan 15 uygulama genel tebliği incelenmiş, bu tebliğlere göre örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Geliştirilen örnek uygulamalarda güncel vergi oranları ve düzenlemelerin göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada, bilançonun aktifinde yer alan hesapların dönem içi uygulama örnekleri ve envanter işlemleri bulunmaktadır. Tebliğlerden mevcut şekliyle alınan kavram, ilke ve hesapların işleyiş kuralları italik yazım karakteriyle gösterilmiştir.