DİJİTAL YÖNETİM

Dijitalleşme, sanayi devrimleri ile başlayan ve günümüze kadar gelişim göstererek gelen toplumu ve işletmeleri derinden etkileyen bir süreçtir. Dijitalleşme, toplumdaki tutum ve davranışları etkilediği gibi işletmelerin yapısı, işleyişi, iş yapış şekilleri, karar mekanizmaları gibi birçok unsuru değişime uğratmıştır. Bu bağlamda, eskiden manuel yapılan ve ciddi oranda işgücü ihtiyacı doğuran işletme fonksiyonları zamanla dijital platformlara taşınmıştır. Bu platformlarda ise Endüstri 4.0 kavramı ile ortaya çıkan farklı unsurlar kullanılmaktadır. Dijitalleşme ile işletmeler, verimlilik ve karlılıklarında artış sağlayarak yaşam sürelerini uzatabilmektedir. Dolayısıyla, dijitalleşme sürecini hızla tamamlayan işletmelerin daha fazla rekabetçi olabileceği söylenebilir.

DİJİTAL YÖNETİM

  • DR. MURAT SUCU
  • ISBN: 978-625-8007-15-2