GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Girişimcilik konusunda yapılan erken dönem araştırmaları, çoğunlukla girişimciliğin doğuştan gelen yanlarına vurgu yapmış olsa da günümüzde daha ilk ve ortaöğretimden itibaren başlayan ve sonrasında desteklenen girişimcilik eğitimlerinin; bireylerin girişimci olma yönündeki istek, arzu, niyet ve davranışlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yine girişimcilik ile ilgili yapılan araştırmalar, bireyin yaşı, cinsiyeti, ailesinin ekonomik durumu ya da ailede bir rol modelinin olup olmaması gibi demografik faktörlerin, kişilikle beraber bireyin girişimci olma eğilimini etkilediğini göstermektedir. Ancak, en az bu faktörler kadar önemli bireyin sahip olduğu toplumsal kültürel değerler ve resmi eğitim sistemi içinde ya da dışarıdan destekle sağlanan kurslarda öğrencilerin-katılımcıların girişimcilik konusunda bir eğitim alıp almamaları da girişimcilik niyetinin oluşmasında önemli bir bağlam oluşturmaktadır. Girişimcilik eğitimleri ile ilgili araştırmaların son 15-20 yıllık süreçte arttığı gözlemlenmiştir.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

  • DR. MEHMET AKİF ERÇELİK
  • ISBN: 978-625-8007-54-1