TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: ELEKTRONİK TİCARETTEN SOSYAL TİCARETE

Günümüz dünyası internet ve bilişim teknolojileri ile şekillenmek- tedir. Özel ve profesyonel yaşamda toplumun her kesimi teknolojik değişimlerden çeşitli açılardan etkilenmekte ve dijital dönüşümler yaşanmaktadır. En çok etkisi hissedilen alan iş dünyası olmaktadır. Geleneksel akımın yerini dijital akıma bırakan küresel iş dinamikleri farklı iş modellerinin gelişmesine neden olmaktadır. Ticari faaliyetlerin dijitalleşmesi internet temelli toplum yapısının büyümesi ile hız kazanmaktadır. Hayatın merkezine yerleşen dijital araçlar ve internet, ticaretin de merkezi konumuna gelmektedir. Bu çerçevede global ölçekte ticari faaliyetlere olanak tanıyan, kolay erişim, iletişim, etkileşim, geri bildirim gibi tüketicinin hem cebine hem kalbine hitap eden dijital iş modelleri gelişmektedir.

TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: ELEKTRONİK TİCARETTEN SOSYAL TİCARETE

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ZUHAL AKGÜN
  • ISBN: 978-625-8007-51-0
detayliarama

,