Güncel Konulara Felsefi Bir Yorum: P4C (Çocuklar İçin Felsefe) ve ChatGPT

“Güncel Konulara Felsefi Bir Yorum: P4C (Çocuklar İçin Felsefe) ve ChatGPT” başlıklı bu çalışmamızda, genç zihinlerin felsefi etkileşimlerine ve yapay zekânın bu süreçteki potansiyeline odaklanıyoruz. Felsefe, var oluşumuz boyunca üzerinde derin düşündüğümüz soruların bir sonucudur. Ancak, çocuklar ve felsefenin etkileşimi çoğu zaman gözden kaçar. Felsefenin çocuklar üzerindeki etkisi ne olabilir? Çocuklar, dünyayı nasıl algılar ve bu algı nasıl şekillenir? İşte bu çalışma, bu soruların peşine düşüyor. Teknolojinin son hediyesi olan yapay zekânın bu sürece nasıl entegre olabileceğini de mercek altına alıyoruz. Bu kitapta, iki bölümle, Çocuklar İçin Felsefenin (P4C) düşünce dünyamıza nasıl bir giriş sunduğunu, değerler eğitiminin ve felsefenin gelecek nesilleri nasıl şekillendirebileceğini araştırıyoruz. Dil, etik ve eğitim üzerinden yeni perspektifler sunarken, yapay zekâ ve insan zekâsı arasındaki etkileşimi inceliyoruz. Bu bağlamda, ChatGPT’nin çocukların eğitim sürecine nasıl bir katkı sağlayabileceği ve potansiyel bir model olarak nasıl kullanılabileceğini değerlendiriyoruz.