HATAY ARAŞTIRMALARI-VII

2010 yılından itibaren yayın hayatında olan Hatay Araştırmaları yedinci defa okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Eserin amacı Hatay özelinde Antakya ve çevresinin tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik durumu hakkında geçmiş veya güncel bilgilerin akademik bir dille ele alınarak okuyucuya sunulmasıdır. Bu amaçla yola çıkılan eserde bu güne kadar yaklaşık yüz makaleye yer verilmiştir. Bu makalelerin her biri kendi alanında uzman ve çoğunlukla da Hatay üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Çalışmaya uluslararası nitelik kazandırılmak amacıyla 2015 yılından itibaren bu kriterleri sağlayan yayın evlerinde yayınlamaya özen gösterilmektedir. Bu maksatla sponsorluk beklentilerimiz halen devam etmekte olmakla beraber son dönemde çıkarılan sayıların tamamı yazarlarımızın verdiği katkılarla mümkün olabilmiştir. Editörler olarak amacımız Hatay Araştırmaları çalışmasını kurumsal bir yapıya kavuşturarak Hatay’ın kadim geleneğine uygun bir eser ortaya koymaktır. Bu maksatla yazılan yazıların mümkün mertebe etik kurallarına uygun ve akademik anlayışa son derece bağlı bir yapıda olmasına özen gösterilmektedir. Ayrıca bölüm yazıları mümkün mertebe kronolojik sıraya konulmaya çalışılmıştır. Bu sayıda olduğu gibi bundan sonraki sayılarda da hakem kurulu ve bilim kurulunun oluşturulmasına devam edilecektir.

HATAY ARAŞTIRMALARI-VII

ISBN: 978-625-6955-50-9