ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünya üzerinde sahip olduğumuz tüm doğal kaynaklar sınırlı olduğundan kullandığımız bu kaynakların sürdürülebilirliği kavramı artık sıkça karşımıza çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirlemiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 2022 yılının son günlerini yaşadığımız bugünlerde sadece yedi yılımız kaldığını biliyoruz. İnsanlığın gıda ihtiyacını karşılayan en önemli sektör olan tarımda da Sürdürülebilir Tarım bilinci ile hareket edilmesi bu hedeflere yaklaşma ihtimalimizi kolaylaştıracaktır. Sürdürülebilir Tarımı, yakın gelecekte aynı kaynak ve yöntemleri kullanarak aynı tarımsal üretim ve faaliyetlerin kesintisiz biçimde yapılabilmesine olanak sağlamak olarak tanımlayabiliriz. BM Örgütünün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri “Açlığa Son” adını taşımaktadır. Günümüzde yaşanan savaşlar, iklim değişikliği, kıt kaynakların varlığına karşılık meydana gelen orantısız nüfus artışı beraberinde yiyecek kıtlığını da getirmektedir.