HAVACILIK SEKTÖRÜNDE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE TÜREVLERİ

Küreselleşen dünyada havacılık sektörü, ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarında (GSMH) hatırı sayılır bir orana sahiptir. Ancak, küreselleşen havacılık, çalışanlar için, uyulması gereken uluslararası ve ulusal kurallar, teknik çerçeve ve havacılık işletmelerinin uygulamaları da eklenince, yoğun stres altında ve emek yoğun bir sektör haline gelmiştir. Havacılık sektöründe çalışan personelin sahip olması gereken nitelikler ICAO, ECAC, JAA gibi kuruluşlarca belirlenir ve uygunluk denetimlerinin IATA, ICAO, ACI gibi uluslararası ve SHGM ve DHMİ gibi yerel kuruluşlarca yapılır.