İŞ ADAMININ SOSYAL SORUMLULUKLARI

Sosyal sorumlulukların önemi modern işletmecilikte her geçen gün gittikçe artmaktadır. Çünkü kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasa ortamında faaliyet gösteren işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için çevreleriyle uyum içinde olmalıdırlar. Aksi durumda çevresine saygılı olmayan çevrenin taleplerini dikkate almayıp sadece kendi karını artırmayı amaç edinen bir işletmenin piyasada uzun süre tutunabilmesi mümkün değildir. Hiçbir toplumda sadece kendi karını düşünen bir işletmenin faaliyette bulunmasına izin verilmez. Artık Milton Friedman’ın işletmelerin sosyal sorumluluğu yoktur, sosyal sorumluluklar devletin görevidir, işletmelerin sorumluluğu karlarını maksimize etmektir, işletme yöneticileri hissedarların temsilcileridir ve onların çıkarları ön planda tutmalıdırlar görüşü yarım asır geride kalmıştır.