TÜRKİYE’DE BASIN ÖZDENETİMİ

Basın faaliyetleri iki şekilde kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Bunlardan ilki devletin yasa yoluyla basın faaliyetlerini düzenlemesidir. Bu denetim mekanizması sansür de dâhil olmak üzere yasaklama, engelleme, toplatma gibiuygulamaları barındırır. Ayrıca maddi yaptırımlarının yanı sıra tutukluluk ve hapsetme gibi cezai karşılıkları da bulunmaktadır. İkinci yöntem ise basının kendi girişimiyle oluşturduğu özdenetim mekanizmalarıdır. Bu çalışma modern devlet anlayışının değişmezi hâline gelmiş basın olgusunun içerdeki ve dışarıdaki olumsuzluklara karşı geliştirdiği özdenetim mekanizmalarının işleyiş mantığını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

TÜRKİYE’DE BASIN ÖZDENETİMİ

  • MEVLÜT ALTINTOP
  • DR. GÖKHAN BAK
detayliarama