HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ

Günümüzde ulusların en önemli sorunlarından birisi de nüfus artışına paralel olarak gıda üretiminin aynı düzeyde artırılamamasıdır. COVID- 19 pandemi süreci özellikle tarımsal ve hayvansal ürünler üretiminde; kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının ne denli önemli olduğunu ve asla ihmal edilmemesi gerekliliğini açıkça ortaya koymuştur. Nüfusun hızlı bir şekilde artış gösterdiği ve ekonomik kalkınma çabalarının yoğun olarak sürdürüldüğü Türkiye’de hayvancılık sektörünün, yeterli ve dengeli bir beslenme, kalkınma için gerekli dövizin elde edilmesi, istihdamın geliştirilmesi ve çeşitli sanayi kollarına hammadde sağlama gibi önemli iktisadi fonksiyonları bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerin tarımsal bünyesinde hububat ve hayvan ekonomisi hemen hemen esas çatıyı meydana getirmektedir. Dünya gelecek planlarını gıda üretimi, pazarlama üzerinde gerçekleştirmeye çalışırken Türkiye’nin güçlü olduğu alanda etkinlik gösterememesi, ithalatçı konuma gelmesi ülkemiz açısından düşündürücüdür. Ülke ekonomisi içerisindeki ağırlığı göreceli olarak azalmasına rağmen, Türkiye’de önemini koruyan tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik politikalar çok geniş bir kesimi ilgilendirmesi nedeniyle hükümetleri yakından ilgilendirmektedir.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE EKONOMİK BAKIŞ

 • EDİTÖRLER:
 • PROF. DR. PINAR AYVAZOĞLU DEMİR
 • DOÇ. DR. EROL AYDIN
 • YAZARLAR
 • PROF. DR. ENGİN SAKARYA
 • PROF. DR. GÜLTEKİN YILDIZ
 • PROF. DR. PINAR AYVAZOĞLU DEMİR
 • PROF. DR. YILMAZ ARAL
 • DOÇ. DR. A. CUMHUR AKIN
 • DOÇ. DR. BERRİN ŞENTÜRK
 • DOÇ. DR. EROL AYDIN
 • DOÇ. DR. MEHMET FERİT CAN
 • DOÇ. DR. TUGAY AYAŞAN
 • DOÇ. DR. YAHYA ÖZTÜRK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CEVAT SİPAHİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN MURAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT POLAT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT TANDOĞAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM DURNA AYDIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ VOLKAN GENÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEYFETTİN TUNCEL
 • EMEKLİ DR. ÖĞR. ÜYESİ ATİLLA ÖZGÜ
 • ARAŞ. GÖR. DR. ARZU GÖKDAİ
 • ARAŞ. GÖR. OĞUZ ALTIN
 • ARAŞ. GÖR. TUĞBA SARIHAN ŞAHİN
 • DOKTORA ÖĞR. MEHMET KÜÇÜKOFLAZ
 • DOKTORA ÖĞR. MUHARREM SATAR
 • DOKTORA ÖĞR. SERKAN TÜMBAŞ
 • ISBN: 978-625-7687-16-4