HELİKOPTER PARA UYGULAMASI

2019 yılının son çeyreğinde ilk olarak Hubei eyaleti Wuhan şehrinde görülen Covid-19 salgını kısa süre içerisinde Uzak-Doğu ülkelerini ve beraberinde de Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkilemiştir. Türkiye dâhil tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, küresel ve ölümcül etkisinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Mart 2020’de salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir. Pandemi ile birlikte dünya genelinde, küresel ekonominin de dâhil olduğu ve yavaşlama eğilimini tanımlamak üzere kullanılan aynı zamanda devamlılık gösteren ve kalıcı bir özellik taşıyan sürekli durgunluğun olduğu görülmektedir. Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise Covid-19 salgınının neden olduğu durgunluk ülke ekonomisinde birçok sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat küresel salgın, kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisini de makroekonomik dengelerin durgunluğa girdiği ve yapısal sorunların devam ettiği bir dönemde yakalamıştır. Covid-19 Pandemi Krizini dünya ekonomisi üzerindeki krizlerle kıyasladığımızda en büyük negatif etkiye yol açan ekonomik krizlerden biri olduğu gözlenmektedir.

HELİKOPTER PARA UYGULAMASI

ISBN: 978-625-6404-03-8