GAP KAPSAMINDA SİLVAN BARAJI’NIN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ

Bölgeler arası gelişmişlik farkları ister gelişmiş, isterse de gelişmekte olan tüm ülkelerin yüz yüze kalabildikleri bir sorundur. Bu sorunların giderilmesi, neden olduğu ekonomik ve sosyal problemlerin olumsuz etkileri nedeniyle ülkelerin kalkınma politikalarının temel öncelikleri arasındadır. Ülkemizde kırsal alanların kalkındırılması ve gelişmişlik düzeylerinde bölgeler arasında gözlemlenen iktisadî, sosyal ve kültürel farklılıklarının giderilmesi, kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacak olan Cumhuriyetimizin politikalarını şekillendiren başlıca amaçlardan biri olmuştur. Bu çerçevede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere kalkınmada öncelikli yöre statüsü verilen bölgeler ile diğerleri arasındaki kalkınmışlık farklarının belirli bir program dâhilinde azaltılarak birbirleri ile sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde bütünleşmesi–entegrasyonu hedeflenmiştir.