HER YÖNÜYLE ÇÖREK OTU (Nigella sp.) VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hekim veya eczacı olarak gelmemesine rağmen, Allah (c.c.) tarafından insanlığın yararına olacak şekilde şifa ile ilgili birçok hadis irat etmiştir. Ancak hayret vericidir ki, Kur’an, “O, hevasıyla konuşmaz. O ancak kendisine indirilen bir vahiydir” (Necm Süresi, 3-4), yani Peygamber Efendimiz (sav)’in şifa ile ilgili hadisleri de doğrudur ve modern bilim bunu 14 asır sonra araştırmalarla ispatlamıştır. Nigella sativa (çörek otu) hakkında Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah (cc), şifasını indirmediği hiçbir hastalığı indirmemiştir.” (Buhârî, Tıb 1, hadis no: 5678). Bu hadis-i şerif, Allah’ın zaten her hastalığa çare yarattığına işaret etmektedir. Ebû Hüreyre (r.a.) başka bir hadis-i şerif nakleder ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ölüm hariç, hiçbir dert yoktur ki, çörek otunda ona karşı bir şifa olmasın.” (Buhari, Tıb 7/12 ve Müslim, Selâm 29, hadis no: 2215). Önce çareleri, sonra hastalığı yarattı. Ancak tüm çareler henüz bilim adamları tarafından keşfedilmedi. Tek yıllık olarak yetiştiriciliği yapılan çörek otu, dik gelişen dallı ve tüylü bir gövdeye sahiptir. Yaprakları almaşıklı ve 3 parçalı olup dalların uç kısmında bulunan çiçekleri ise açık mavi, beyaz veya sarı renktedir. Türkiye florasında 12 türü bulunurken ticari olarak yetiştiriciliği yapılan Nigella sativa’dır. Bu kitapta çörek otunun tarihçesinden bahsedilmiş, Türkiye’de çörek otu üretimi, morfolojik özellikleri, ekolojisi, iklim ve toprak isteği, hasat sonrası kullanımı, çörek otu tohum bileşenleri, ülkemizde ve dünyada yapılan 10 yıllık araştırmalar ele alınmış olup araştırmacılar, öğrenciler ve çiftçilerimizin istifadesine sunulmuştur.