SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIM VE YATIRIMCILAR

Finansal sistem içerisinde piyasaları barındırır, bu piyasalar para piyasaları ve sermaye piyasalarıdır. Finansal sistemin bu iki ayak üzerinde gelişmesi arzu edilir. Oysa az gelişmiş ülkelerde genellikle sermaye piyasasının gelişimi sınırlı iken, para piyasalarının gelişmesi daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Bu durum Türkiye’de de böyledir. Çünkü finansal sistem üzerinde bankacığın ezici bir ağırlığı vardır. Bankacılığın ağırlığı teşkil etmesi ister istemez firmaları finansman ihtiyacını karşılamak için bankalara mecbur bırakmakta ve bankalardan alınan kredilerle şirketler finansal risk altına girmektedirler. Sermaye piyasalarının geliştiği, halka açılmanın yaygınlaştığı bir ekonomide ise şirketler halka açılarak öz kaynaklarını artırma imkânı bulabilirler. Bu nedenle sermaye piyasalarının da gelişmesi gerek şirketlerin sağlıklı finansal yapıları için gerekse ekonomik kalkınma için kritik önem taşımaktadır. Sermaye piyasalarının gelişmesinin en önemli şartlarından birisi tasarrufu ve birikimi olan yeterli sayıda yatırımcı olmasıdır.