İÇSEL PAZARLAMANIN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Hasta güvenliği için kurulacak sistemlerin oluşturulmasında, süreçlerin yönetilmesinde ve işletilmesinde en büyük kaynak insan kaynağıdır. Bu insan kaynağı ise hastanelerdeki sağlık personelidir. Sağlık personelinin hasta güvenliği kültürünün artırılabilmesi için ne yapılmalıdır? Sorusu akademisyenlerin ve hastane yöneticilerinin çalışma konuları arasındadır.