İKTİSADİ BÜYÜME, İKTİSAT OKULLARININ BAKIŞ AÇISI VE TÜRKİYE

Sanayi devriminin ortaya çıkmasından itibaren, iktisadi hayatta önemi artmaya başlayan “iktisadi büyüme” olgusu, bilimsel araştırma ve tartışma konularının en başında yer alıp, günümüze kadar gelmiştir. Bu kitabın ortaya çıkmasındaki temel odak noktası da bu düşünce olmuştur. Günümüzde ekonomik yapılar büyük bir dönüşüm ve değişim sürecine girerken, küreselleşen dünyada yeni bir iktisadi yapı hayat bulurken, bu iktisadi yapıya uyum sağlamamız için almamız gereken tedbirler ve oluşturmamız gereken politikalar önem arz etmektedir.