Ihlamur Çiçeğinin (Tilia tomentosa Moench.) Orman Köylüsü Ekonomisine Katkıları

Yenice orman alanları biyolojik çeşitliliğin ülkemizde en yaygın olduğu alanlardan birisini oluşturmaktadır. Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği dikkate alındığında tıbbı ve aromatik amaçla kullanılan bitki sayısının üç yüzün üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu türlerin de 1/3’nün endemik olduğu ve ihracata konu olduğu düşünülürse odun dışı orman ürünleri konusunun son derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Odun dışı orman ürünleri ticareti önemli bir pazar payına sahiptir. Ancak bu ürünlerin ilk üreticisi ve/veya toplayıcısı olan orman köylüsünün elde ettiği gelir oldukça düşük oranlarda kalmaktadır. Odun dışı orman ürünlerinden elde edilen gelirin arttırılması anlayışı bu türlerin evcilleştirilmesini de gündeme getirmiştir. Ancak bu çalışmalar yeterince gelişememiştir.