SAĞLIK ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER

Sağlık sektöründe gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkmakta, hemen her konuda teknik bilgiye olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle Korona Virüs Pandemisi tüm dünyayı sardıktan sonra, sağlığın ve sağlıkçıların önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Dolayısıyla iş yükünün artması, buna bağlı olarak araştırma ve incelemelerin çoğalması yeni yeni konuların gündeme gelmesini sağlamıştır. Bu sebeple güncel konuların anlatıldığı ve yenilikçi yaklaşımların vurgulandığı, ilgi çekici fikirlerinde ifade edildiği birçok kaynağa olan ihtiyaç artmıştır. Tüm bunlar dikkate alınarak yayınlamak istediğimiz bu kitapta herhangi bir konu kısıtlaması uygulanmamış, özellikle sağlık alanında genel konulara değinilerek, “Tek Tıp” konsepti öne çıkarılmak suretiyle değişik konular bölümler halinde yazılmıştır. Kaleme alınan konu başlıkları hem bütün sağlık çalışanlarını, hem de Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği, Eczacılık vs bölüm öğrencilerine de bir kaynak, hatta ders kitabı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilk yayınlanan baskıda özellikle temel klasik bilgilerle laboratuvarda uygulanan testler, bunların değerlendirmeleri, bazı güncel hastalıklar ya da son zamanlarda kullanılan bazı ilaç hammaddeleri ile yeni teknik maddeler konu edilmiştir.