İKTİSADİ KAYNAK KULLANIMINDA ETKİNLİK VE VERİMLİLİK (Varlık Fonu-Gelir Adaleti ve Kalkınma Ajansları)

Dünya da uzun yıllardan beri var olan bu yapı finansal açıdan ülkenin jandarması gibi görülebilir. Sermaye olarak kaynakların kullanılmayanlarının bir araya getirildiği bir milli kaynak olarak da düşünülebilir. Kuruluşu uzun zamandırplanlanan ancak konjonktür gereği gecikmiş olan bu fon oldukça önemli amaçları olan bir kuruluştur.