İKTİSADİ VE MALİ ANALİZ

Dünya ekonomisinde son yıllarda meydana gelen küreselleşme hareketleri hızla artmaktadır. Dolayısıyla iktisadi gerçeklik ile birlikte iktisat kuramları zamanla karmaşık bir yapı haline gelmektedir. Bu bağlamda iktisadi aktörlerin yurt içi ve uluslararası mal, hizmet, faktör piyasaları ile döviz piyasalarındaki iktisadi davranışları geliştiren kuramsal yaklaşımlar günümüzdekilerle yakın geçmiştekiler kıyaslandığında önemli farklılıklar göstermektedir. Küreselleşme şartları göz önüne alındığında iktisadi ve mali analiz üzerinde önemle üzerinde durulması gereken çalışma alanları yer almaktadır.

İKTİSADİ VE MALİ ANALİZ

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM ÜLGER
  • Y AZARLAR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ CEYDA ŞATAF
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN UZUN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT KESEBİR
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DAĞ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SAMİ BUHUR
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜMEYRA GAZEL