İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR

İşletme biliminin ilişkili olduğu bilim dalları arasında ekonomi yani iktisat en başta gelmektedir. İktisat bilimi, ekonomik hayatın tüm unsurlarını kapsayan; ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, fiyat oluşumları, enflasyon, deflasyon, stagflasyon vb., para-kredi-maliye politikalarının düzenlenmesi, ekonomik sistemdeki gelir dağılımı ve istihdam gibi konuları sadece içinde bulunduğu ülke ekonomisinde değil, küresel ekonomi içerisinde de birçok ekonomik birim arasındaki ilişkileri de göz önüne alarak inceler. İşletme biliminde de ise, bir işletmenin kuruluşundan gelişimine kadarki geçen her süreçte, rasyonellik, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda sunulan hizmet veya üretilen ürünün pazarlama ve tutundurma faaliyetlerini en iyi şekilde ifa edebilmek ve işletmeyi en iyi biçimde yönetmenine yolları araştırılır, sorunlara çözümler aranır. İktisat biliminin merkezini işletme, işletme biliminin çekirdeğini ise ekonomik bir varlık olan insan oluşturur. Bu nedenle insan unsurunun olduğu her noktada işletme ve iktisatın yeri ve önemi oldukça fazladır ve ayrılmaz iki parça ve bilim dallarıdır.

İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA AMPİRİK ÇALIŞMALAR

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. ASLI AFŞAR
 • PROF. DR. ÖZNUR İŞÇİ GÜNERİ
 • DOÇ. DR. Ö. HAKAN ÇAVUŞ
 • DOÇ. DR. KADİR ERTAŞ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYNUR İNCEKIRIK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYSEL ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL ŞİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
 • ARŞ. GÖR. DR. EMİNE KARAÇAYIR
 • DERYA TURABA
 • ISBN: 978-625-7562-48-5