MATEMATİKSEL MİTOLOJİ

Kitapta atalarımızın matematiksel-mitolojik dünya görüşünü, modern algoritmalara dayanan erken bir dijital matematiksel-geometrik dünya görüşü sistemi olarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Matematiksel folklor metinlerine dayanarak matematiksel mitolojiyi bir bilim olarak düşündüm. Şimdi önünüzde muhteşem bir yapıya sahip bir monografınız var. Kitap, ayni zamanda halk bilimcilerimizin matematiksel düşüncelerini eserlerine göre analiz etmekte ve Azerbaycanlı bilim adamlarının matematiksel düşüncelerine ve matematiksel folklor çalışmalarının gelişimine dayalı olarak folklor metinlerindeki matematiksel modellerin bilimsel bir açıklamasını sunmaktadır. Her bilim adamının çalışmasına adanmış matematiksel modelleme, onun bilimsel düşüncesinde matematiğin bir şubesi olan matematiksel perspektif gibi kabul edilebilir (perspektif – gözlem noktasından uzaklığa bağlı olarak, algılanabilir özelliklerine göre düzlemde bir nesnenin tasvırıdır, “açıkça görmek” anlamına gelir).

MATEMATİKSEL MİTOLOJİ

  • RAMİL ALİYEV
  • ISBN: 978-625-7562-54-6