İLETİŞİMDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR – 1

İletişim çalışmaları, günümüzde hem bireylerin hem de kurumların etkili iletişim becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir alanı kapsar. Bu kitap, geniş bir yelpazede yer alan birçok bölümü içinde barındırarak okuyuculara kapsamlı bir iletişim perspektifi sunmaktadır. Kitabın amacı, iletişim becerilerini artırmak isteyen herkese rehberlik etmek ve bu alandaki temel konuları anlamalarına yardımcı olmaktır.